Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DOKOE Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DOKOE Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DOKOE Fotografie verstrekt. DOKOE Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens
- Geboortedatum
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

DOKOE Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Waarom DOKOE Fotografie gegevens nodig heeft

DOKOE Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan DOKOE Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoe lang DOKOE Fotografie gegevens bewaard?
DOKOE Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

DOKOE Fotografie deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik?
DOKOE Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door DOKOE Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dokoefotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DOKOE Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

DOKOE Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DOKOE Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DOKOE Fotografie op via info@dokoefotografie.nl. www.dokoefotografie.nl / www.bruidsfotoshoot.nl zijn websites van DOKOE Fotografie. 

 

DOKOE Fotografie is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Dunantstraat 78
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64888188

BTW ID: NL001324461B60
Telefoon: 06-10307203
E-mailadres: info@dokoefotografie.nl